Ciasteczka

Co to są cookies?

Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe wykorzystywane przez serwis poradnikwp.pl zapisywane za pomocą przeglądarek internetowych na urządzeniach z których korzystamy (komputer, laptop, smartfon).

Domyślne ustawienie ciasteczek pozwala na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je stworzył. W ten sposób następuje identyfikacja komputera i przeglądarki, z których następowało połączenie z daną witryną i jej personalizowanie. Za pomocą ciasteczek właściciele stron mogą np. śledzić aktywność użytkownika w sieci i wykorzystywać do wyświetlania tematycznych reklam podążających za zainteresowaniami internauty.

Cookies nie służą do identyfikacji użytkowników. Na ich podstawie nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość. Nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Do czego służą cookies?
 • zapamiętują naszą tożsamość – strony internetowe pamiętają, że już na nich byłeś, dzięki czemu możesz szybciej wykonać określoną czynność
 • zapamiętują nasz status logowania – pomimo, że zamknąłeś przeglądarkę, po powrocie nie musisz się ponownie logować
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach
 • pomagają śledzić naszą aktywność w internecie – są wykorzystywane przez systemy analityczne zbierające statystyki dotyczące ruchu i zachowań internautów
 • dostarczają informacji potrzebnych do wyświetlania dopasowanych do zainteresowań reklam na stronach internetowych
Podstawowe rodzaje ciasteczek
 • cookies sesyjne (tymczasowe) (session cookies)- tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki (do momentu jej zamknięcia).
 • cookies stałe (persistent cookies) – informacje dzięki którym korzystanie z odwiedzanych stron jest dużo łatwiejsze. Informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez określony czas, zależny od wyboru dokonanego w ustawieniach przeglądarki.
Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna poradnikwp.pl

Pliki cookies wykorzystywane przez serwis można podzielić w następujący sposób

 • niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
 • funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu
 • zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
 • wydajnościowe – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu
Jak zarządzać plikami cookies

Plikami cookies można zarządzać zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza zazwyczaj akceptację dla stosowanych cookies w danych serwisach.

Uwaga! Zablokowanie stosowania cookies może spowodować trudności w działaniu, lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności odwiedzanych przez nas serwisów.

Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, żeby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich (np. ciasteczka sesyjne lub tymczasowe).

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Opera

Polityka prywatności dla uczestników imprez

Nasza polityka prywatności wobec uczestników organizowanych przez nas rajdów (BUSOLA i NOCEK) jest nieodłączną częścią regulaminu tych imprez:

5. Uczestnictwo

 • Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz 922). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Rajdzie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

10. Polityka prywatności:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie misjaX Ul. Orzeszkowej 20b/4, 62-200 Gniezno. e-mail: kontakt@misjax.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 • Na podstawie konieczności wykonania umowy w celu: W celu i na podstawie wykonania umowy (regulaminu) – czyli Twojego udziału w rajdzie:
  • Twojego uczestnictwa w rajdzie (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez nas
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
 • W celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu misjaX
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 • W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenie misjaX:
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Czy musisz podawać dane osobowe?

 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w rajdzie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w rajdzie.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

 • Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji elektronicznezapisy.pl oraz udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie misjaX, na które zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach rajdu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

 • Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej rajdu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

 • Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.