Przebieg projektu w praktyce

Wracamy do startów drużynowych !!!.

Każda drużyna rozpoczyna projekt w innym czasie. Drużyny startują w odstępach 2min i każda z drużyna z TP 45 i TP 35 ma wyznaczony jeden z trzech punktów kierunkowych. Drużyny z trasy TP 20 nie mają punktu kierunkowego.

O godzinie rozpoczęcia zabawy zostaniecie poinformowani w indywidualnych mailach, harmonogram startów jest też dostępny we wcześniejszym wpisie.

W bazie zjawiamy się nie wcześniej niż 15 min przed wyznaczoną godziną.

W tym roku nie będzie odprawy technicznej.

Harmonogram

 • Starty pierwszych uczestników zaczynają się w sobotę od godziny 17:00
 • W pierwszej kolejności startują wszyscy uczestnicy wariantu TP 45 następnie po nich uczestnicy wariantu TP 35
 • Niezależnie od powyższych startów o godzinie 18:00 ze startu wspólnego wystartują uczestnicy trasy TP 20
 • Czas na pokonanie wariantu TP 45 – 13h (licząc od momentu rozpoczęcia)
 • Czas na pokonanie wariantu TP 35 – 10h (licząc od momentu rozpoczęcia)
 • Czas na pokonanie wariantu TP 20 –10h (licząc od godz. 18:00)

Rozpoczęcie

 • Do punktu startu podchodzimy z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz ankietą informacyjną, materiały te zostaną do Was wysłane mailem. Prosimy o wydrukowanie wypełnienie i podpisanie.
 • Przed rozpoczęciem każdy uczestnik dostanie pakiet materiałów składający się z mapy, karty kontrolnej, pamiątkowego kubka.
 • Na karcie (żółte pole) w zależności od kolejności startów zostanie wpisany jeden z trzech punktów kierunkowych: PK 01, PK 02 lub PK 03
Przesuń suwak żeby porównać karty kontrolne. Wariant TP44 to 21pk, a TP33 – 15pk

Punkt kierunkowy ( dla TP 45 i TP 35 )

 • Wyznaczony Punkt kierunkowy zdobywamy w pierwszej kolejności !!! Jest to jedyny obowiązkowy punkt.
 • Uczestnicy TP20 nie mają wyznaczonego punktu kierunkowego.
 • Pozostałe punkty kontrolne zdobywamy w dowolnej kolejności.

Uczestnicy sami dobierają trasę między punktami.

Mapa

Mapa projektu przygotowana jest w skali:

1 :25 000 (1cm = 250m)

Odwzorowanie terenu w skali 1 : 10 000

Wszystkie punkty zaznaczone na mapie znajdują się w terenie. Jeżeli nie możecie jakiegoś znaleźć to zapewne znaczy, że jesteście w złym miejscu 😉

Każdy wariant ( TP45, TP35, T20 ) ma swoją mapę.

Część punktów jest wspólna, a część nie. Możecie więc spotykać uczestników z innej trasy na swoich punktach.

Wszystkie punkty, które znajdują się na Twojej mapie są do odnalezienia przez Ciebie w terenie.

Oznaczenia na mapie

W Prawym górnym rogu znajdziemy:

 • Oznaczenie wariantu
 • Skalę z podziałką, oraz kierunek północy,

W lewym dolnym rogu:

 • Skrócony opis zasad kolejności zdobywania PK
 • Numery telefonów do organizatorów
 • Opisy punktów

Na dole znajdują się „rozświetlenia”, niektórych punktów.


Obszar projektu podzielony jest drogą krajową nr 183. Konieczne będzie jej przekroczenie. Droga nie jest wyłączona z ruchu i obowiązują na niej zasady uchu drogowego.

Uczestnicy mają obowiązek posiadać kamizelki odblaskowe lub włączone czerwone światło podczas poruszania się drogą i w jej obrębie.


Na trasie znajdziecie również:

 • Punkt medyczny – w pobliżu bazy rajdu
 • Dwa punkty odpoczynku ( żółty trójkąt z symbolem ogniska ) W obu punktach znajdziecie ciepłe napoje oraz ogniska.
 • Dodatkowo po zakończeniu projektu będzie możliwość chwilowego odpoczynku w bazie, podamy też ciepły posiłek.


 • Opisy niektórych punktów kontrolnych

Punkt kontrolny w terenie

Punkty kontrolne w terenie składają się z:

 • Perforatora – pomarańczowy dynks do dziurkowania karty kontrolnej. Oczywiście każdy perforator wykonuje inny układ dziurek 😉
 • Lampionu – pomarańczowo biały dynks, który jak sama nazwa wskazuje nie świeci.
 • Opisu z numerem punktu kontrolnego.

Koniec zadania

Po zakończeniu zabawy wszyscy uczestnicy zgłaszają się do bazy. Przez zakończenie zadania rozumiemy: zdobycie wszystkich punktów w terenie, wyczerpanie limitu czasu, lub opuszczenie trasy w dowolnym momencie z dowolną liczbą zdobytych punktów.

 • Po zakończeniu zabawy wszyscy uczestnicy zgłaszają się do bazy.
 • Wprawdzie nie prowadzimy żadnej klasyfikacji, ale do celów statystycznych zbieramy od Was informacje o czasie rozpoczęcia i zakończenia zadania. Zachęcamy też do własnych pomiarów przy użyciu popularnych aplikacji.
 • Ze względów bezpieczeństwa ewentualną rezygnację z dalszego udziału w projekcie prosimy od razu zgłosić do bazy (choćby telefonicznie). Numery telefonów znajdują się na mapie.

Bezpieczeństwo

 • Na trasie znajdują się drogi publiczne nie wyłączone z ruchu drogowego. Prosimy zachowajcie ostrożność i poruszajcie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Korzystajcie z oświetlenia, które jest OBOWIĄZKOWE !!!
 • Na trasie znajdziecie dwa punkty do odpoczynku. Na punktach tych będą nasi wolontariusze. Jeden z nich jest również punktem medycznym, będzie tam można usiąść pod zadaszeniem, ogrzać się przy ognisku.
 • W bazie będą czekały na Was ciepłe napoje, choć unikać będziemy nadmiernego gromadzenia się w jednym miejscu.
 • W rejonie bazy trwają prace remontowe obiektu – prosimy o zachowanie ostrożności.

Informacja COVID-19

 • Uczestnicy zgłaszają się indywidualnie w bazie po odbiór pakietu materiałów o wyznaczonej godzinie. Każda osoba ma podaną inną godzinę. Harmonogram wraz z godzinami podamy w formie komunikatu wysyłanego indywidualnie do każdego z uczestników.
 • Miejsce odbioru materiałów to teren otwarty. Mimo to po odbiór podchodzimy z zasłoniętymi ustami i nosem.
 • Na terenie bazy i w trakcie trwania projektu zachowujemy wymagany prawem odstęp – 1,5m
 • Podczas trwania całego projektu obowiązuje konieczność przestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316), w szczególności o zakazie gromadzenia się w liczbie większej niż 5 osób..
 • Podczas potwierdzania punktów na kartach używamy rękawiczek lub dezynfekujemy ręce.
 • Projekt odbędzie się bez udziału publiczności i osób trzecich.