Przebieg projektu w praktyce.

Podczas tej edycji po raz pierwszy mamy wyłącznie „starty” indywidualne.

Każdy uczestnik rozpoczyna projekt w innym czasie. Podzieleni jednak jesteście na kluby – każdy uczestnik przypisany jest do klubu. Wszyscy uczestnicy przypisani do jednego klubu rozpoczynają po sobie i idą na ten sam punkt kierunkowy (rozpoczynają zabawę w tym samym rejonie lasu).

Potem następuje start uczestników z kolejnego klubu, którzy otrzymują inny punkt kierunkowy (idą w inną część lasu).

drużyna / zespół = klub

O godzinie rozpoczęcia zabawy zostaniecie poinformowani w indywidualnych mailach.

W bazie zjawiamy się nie wcześniej niż 5 min przed wyznaczoną godziną.

Harmonogram

 • Starty pierwszych uczestników zaczynają się w sobotę od godziny 17:00
 • W pierwszej kolejności startują wszyscy uczestnicy wariantu TP 44
 • Czas na pokonanie wariantu TP 44 – 13h (licząc od momentu rozpoczęcia)
 • Czas na pokonanie wariantu TP 33 – 10h (licząc od momentu rozpoczęcia)

Rozpoczęcie

 • Przed rozpoczęciem każdy uczestnik dostanie pakiet materiałów składający się z mapy, karty kontrolnej, pamiątki pod postacią komina.
 • Na karcie (żółte pole) w zależności od kolejności startów zostanie wpisany jeden z trzech punktów kierunkowych: PK 01, PK 02 lub PK 03
Przesuń suwak żeby porównać karty kontrolne. Wariant TP44 to 21pk, a TP33 – 15pk

Punkt kierunkowy

 • Wyznaczony Punkt kierunkowy zdobywamy w pierwszej kolejności !!! Jest to jedyny obowiązkowy punkt.
 • Pozostałe punkty kontrolne zdobywamy w dowolnej kolejności.

Uczestnicy sami dobierają trasę między punktami.

Mapa

Mapa projektu przygotowana jest w skali:

1 :25 000 (1cm = 250m)

Odwzorowanie terenu w skali 1 : 10 000

Wszystkie punkty zaznaczone na mapie znajdują się w terenie. Jeżeli nie możecie jakiegoś znaleźć to zapewne znaczy, że jesteście w złym miejscu 😉

Każdy wariant ( TP44 i TP33 ) ma swoją mapę.

Część punktów jest wspólna, a część nie. Możecie więc spotykać uczestników z innej trasy na swoich punktach.

Wszystkie punkty, które znajdują się na Twojej mapie są do odnalezienia przez Ciebie w terenie.

Oznaczenia na mapie

W lewym górnym rogu znajdziemy:

 • Opis symboli
 • Skrócony opis zasad kolejności zdobywania PK
 • Numery telefonów do organizatorów
 • Oznaczenie wariantu TP44 lub TP33

Obszar projektu podzielony jest drogą ekspresową S5. Konieczne będzie jej przekroczenie. Na mapie zaznaczone są wszystkie możliwe punkty przekroczenia drogi.

obowiązuje całkowity zakaz

wchodzenia na drogę ekspresową

S5

Przekroczenie drogi ekspresowej S5 dozwolone jest tylko w wyznaczonych na mapie miejscach ( od lewej ):

 • Przejście pod drogą – tunel odwadniający ( żółty trójkąt z symbolem tunelu )
 • Droga prowadząca nad trasą S5 ( żółty trójkąt z symbolem biegacza )
 • Droga prowadząca pod trasą S5 ( żółty trójkąt z symbolem biegacza )
 • Przejście dla zwierząt nad trasą S5 ( żółty trójkąt z symbolem biegacza )

Na trasie znajdziecie również:

 • Punkt medyczny
 • Dwa punkty odpoczynku ( żółty trójkąt z symbolem ogniska )
 • Dodatkowo po zakończeniu projektu będzie możliwość chwilowego odpoczynku w bazie.

 • Tereny prywatne – objęte zakazem wstępu

 • Opisy niektórych punktów kontrolnych

Punkt kontrolny w terenie

Punkty kontrolne w terenie składają się z:

 • Perforatora – pomarańczowy dynks do dziurkowania karty kontrolnej. Oczywiście każdy perforator wykonuje inny układ dziurek 😉
 • Lampionu – pomarańczowo biały dynks, który jak sama nazwa wskazuje nie świeci.
 • Opisu z numerem punktu kontrolnego.
 • Dodatkowo w tym roku na każdym punkcie dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk – środek nie jest spożywczy !!!

Koniec zadania

Po zakończeniu zabawy wszyscy uczestnicy zgłaszają się do bazy. Przez zakończenie zadania rozumiemy: zdobycie wszystkich punktów w terenie, wyczerpanie limitu czasu, lub opuszczenie trasy w dowolnym momencie z dowolną liczbą zdobytych punktów.

 • Po zakończeniu zabawy wszyscy uczestnicy zgłaszają się do bazy.
 • Wprawdzie nie prowadzimy żadnej klasyfikacji, ale do celów statystycznych zbieramy od Was informacje o czasie rozpoczęcia i zakończenia zadania. Zachęcamy też do własnych pomiarów przy użyciu popularnych aplikacji.
 • Ze względów bezpieczeństwa ewentualną rezygnację z dalszego udziału w projekcie prosimy od razu zgłosić do bazy (choćby telefonicznie). Numery telefonów znajdują się na mapie.

Bezpieczeństwo

 • Na trasie znajdują się drogi publiczne nie wyłączone z ruchu drogowego. Prosimy zachowajcie ostrożność i poruszajcie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Korzystajcie z oświetlenia, które jest OBOWIĄZKOWE !!!
 • Na trasie znajdziecie dwa punkty do odpoczynku. Na punktach tych będą nasi wolontariusze. Jeden z nich jest również punktem medycznym, będzie tam można usiąść pod zadaszeniem, ogrzać się przy ognisku i zjeść ciepły posiłek.
 • W bazie będą czekały na Was ciepłe napoje, choć unikać będziemy nadmiernego gromadzenia się w jednym miejscu.

Informacja COVID-19

 • Uczestnicy zgłaszają się indywidualnie w bazie po odbiór pakietu materiałów o wyznaczonej godzinie. Każda osoba ma podaną inną godzinę. Harmonogram wraz z godzinami podamy w formie komunikatu wysyłanego indywidualnie do każdego z uczestników.
 • Miejsce odbioru materiałów to teren otwarty. Mimo to po odbiór podchodzimy z zasłoniętymi ustami i nosem.
 • Na terenie bazy i w trakcie trwania projektu zachowujemy wymagany prawem odstęp – 1,5m
 • Podczas trwania całego projektu obowiązuje konieczność przestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316), w szczególności o zakazie gromadzenia się w liczbie większej niż 5 osób..
 • Podczas potwierdzania punktów na kartach używamy rękawiczek lub dezynfekujemy ręce.
 • Projekt odbędzie się bez udziału publiczności i osób trzecich.